Att våga vara äkta

Det är lätt när vi tittar oss runt omkring att tänka: Hon är bara så äkta! Men att vara äkta är ingen gåva från himlen , inget personlighetsdrag. Ingen av oss bara ÄR äkta, helt automatiskt i oss själva. Fast det är en vanlig missuppfattning, att det bara händer för vissa och att somliga av oss ”bara har det”.

Istället kommer det äkta ur medvetna handlingar! Det här är ett val vi gör många gånger varje dag – vara äkta eller försöka passa in efter vad vi tror att andra förväntar sig av oss. Och varje gång vi väljer att agera äkta går vi också plötsligt hand i hand med sårbarheten.

Att valet finns hos oss själva är ju både hoppfullt och pressande. Vi kan påverka, träna och öva på att våga vara äkta. Börja i mindre situationer och steg för steg stärka vår förmåga att vara äkta. Samtidigt är också varje gång vi flyger under radarn, försöker anpassa oss och inte stå upp för oss själva också ett val vi gör.

Och låt oss var ärliga! Det är inte lätt! Vi lever i en kultur som uppmuntrar oss till, vill att vi ska passa in, anpassa oss och vara till lags. Att istället välja att vara äkta. Att våga visa oss som dom vi är. Att våga vara där vi är. Varken större eller mindre – utan som oss själva. Det är utmanande. Att visa sig utan skydd och rustningar. 

I boken Våga vara operfekt citerar Brené Brown E.E. Cummings ord:

”Att vara enbart sig själv i en värld som dag och natt gör sitt bästa för att göra en till vem som helst utom den man är – det är att utkämpa den hårdaste striden en människa kan utkämpa – och den kampen tar aldrig slut.”

E.E. Cumming

Brené Browns definiton kring att vara äkta

“Att vara äkta är att dagligen frigöra sig från den man tror att man borde vara och istället bejaka den man är.” 

Valet att vara äkta innebär:


– att värna om modet att vara operfekt, sätta gränser och tillåta sig att vara sårbar.


-att tillämpa den medkänsla som föds ur vetskapen om att alla männsikor har såväl starka som svaga sidor.


-att vårda samhörigheten och känsla av att höra till som bara kan uppstå när vi tror på att vi duger.”

Våga vara operfekt av Brené Brown

Ett sätt att träna din förmåga att vara äkta

Vi kommer en bit på vägen genom att observera oss själva och de val vi gör i vardagen kring att vara äkta.
Här är en enkel reflektionsövning som passar att göra tillsammans med att du borstar tänderna varje kväll.

Gör så här:

Tänk tillbaka på din dag och stanna upp vid ett par situationer och ställ 2 frågor till dig själv:

1.) Valde jag att skydda mig själv genom att försöka passa in? Var nyfiken! Oavsett om du svarar ja eller nej. Titta tillbaka på vad som hände, utan värdering.

2.) Om jag framöver väljer att vara mer mig själv i en situation som denna. Vad är en konkret sak jag kan göra eller säga annorlunda?

3 tips som hjälper dig att få ut max av övningen:

  • Att värdera och döma dig själv ger ingen utveckling. Välj istället att värderingsfritt observera dig själv. Fösta steget mot förändring kommer av att vi blir medvetna om våra val.
  • Välj att reflektera kring avgränsade situationer och kom ihåg att leta efter konkreta saker att göra annorlunda.
  • Gör övningen många gånger. Ju oftare desto mer lär du känna dig själv.

Filmen som hör samman med det du läst här

Gemenskap som uppmuntrar att vara mer av det som är du

Inte medlem än? Välkommen!