Reflektionsblad att öva med

Tillit till mig själv

Reflektionsbladet är skapat utifrån Brené Browns ’Checklista för tillit’ i boken Trotsa vildmarken.  Med den här korta övningen tränar du konkret på att använda bokens checklista i praktiskt i vardagen.

Reflektionsbladet berör 4 av 7 apekter av tillit som lyfts i boken. Vill du få checklistans alla 7 aspekter i korthet titta även längre ner på sidan här.

 

Gör så här:

1. Ladda hem reflektionsbladet och spara lokalt på din dator.

2. Tänk på en händelse där du vill titta på tilliten till dig själv. Skriv in den överst.

3. Det finns fyra tillitsperspektiv att reflektera utifrån. Ta ett i taget.

4. Använd skalan och kryssa i hur du själv upplever att du agerat.  

5. Titta på dina 4 kryss. Vilka vill du träna på att flytta framåt? Hur kan du göra annorlunda nästa gång?

– Var vänlig mot dig själv oavsett var dina kryss hamnar. Gör det till en nyfiken och värderingsfri reflektionsrunda du kan utvecklas av.

– Du kan använda reflektionsbladet oavsett situation för att medvetet reflektera kring tillit och hur du vill utveckla den. 

brené browns checklista

Tillit till mig själv

Ladda hem en översikt av de 7 aspekterna av tillit här.

 

brené brown citat

Tillit (till mig själv eller andra) är en process som inbegriper sårbarhet och mod