Helst helhjärtat modig redan igår?

Lugn, redan de första dagarna under en utbildning börjar du känna skillnad. Ny kunskap är växtnäring till företagsdrömmar. Perspektiv och infallsvinklar från andra deltagare ger personliga insikter och nya öppningar i det egna företagande.

Hur lär jag mig mod som företagare?

Utbilda dig i sårbarhetens myter och skamtålighet.
Lär känna din egen otillräcklighets känsla.
Utforska hur du värnar ditt sanna jag och tar emot glädje.
Odla äkta självmedkänsla.

3 utbildningar som gör det lättare att vara entreprenör

Ser du hinder du varken vågar eller vet hur du ska komma igenom? Håller du tillbaka dig själv?

Gå en utbildning i helhjärtat mod. Mod är en förmåga du tränar genom att ‘göra’ mod. Ta första steget och lär dig hur du bygger modmuskler. Vältränade mod muskler ger tillväxt i företaget.

Kärlek till dig själv = framgång i ditt företag

30 dagars online träning i konsten att släppa taget om perfektion och börja våga duga precis som du är.

Det här passar dig som:

 • Vill säga hej då till perfektionisten i dig.
 • Ofta berättar för dig själv hur otillräcklig du är.
 • Har tröttnat på att putsa på ytan och bära ‘allt är bra’-masken

Efter 30 dagars träning i att våga vara operfekt:

 • Ser du gåvorna i det operfekta.
 • Står du stabilare i känslan ‘jag duger oavsett’.
 • Har du nya kunskaper hur du övar modet och medkänslan.
Se hela upplägget här»

Mod att vara sårbar som företagare

Att stanna öppen och mottaglig som egen företagare i situationer som känns osäkra, utsatta och sårbara är en speciell kompetens. Den här online träningen i i två steg tränar och bygger just modet att vara sårbar.

Den här utbildningen passar dig som:

 • Driver eget företag sedan länge, precis startar eller är mitt i.
 • Vill känna sig modigare i sig själv som företagare.
 • Är nyfiken på möjligheter utanför komfortzonen.

Efter online träningens 2 steg:

 • Har du bearbetat sårbarhets myterna.
 • Praktiserat mod och sårbarhet i praktiken.
 • Insikt om dina egna skamsköldar som företagare.
 • Ökad kunskap om dig själv som företagare.
 • Förståelse för hur sårbarhet och ditt eget företagande hör ihop.
Se innehållet här »

Lev ett helhjärtat liv

Det här halvårslånga programmet stödjer dig i transformationen
till ett helhjärtat liv.

Det här är för dig som kommit till en vändpunkt. Tiden är kommen för att värna om livsenergin, meningsfullheten och ditt sanna jag. Du vill frigöra dig från prestationstänkande, känslor av otillräcklighet och orons livsstil.

Programmet är fyllt med praktisk träning, konkreta övningar och förändringsstödet som behövs för att etablera nya helhjärtade vanor. Utgångspunkten är 10 forskningsbaserade livsråd för att leva helhjärtat, skapade av sociologen Brené Brown.

Det här programmet är för dig som:

 • Vill leva helhjärtat och sant.
 • Är redo för förändring.
 • Är villig att träna praktiskt  för att etablera nya vanor.

Efter sex månader i programmet har du:

Lärt dig värna om ditt sanna jag.
Etablerat helhjärtade livsvanor i ditt liv.
Personlig erfarenhet av livsråden för ett helhjärtat liv.

Läs mer här »